People's Republic Of China

Beijing, China

Beijing Huizhong Law Firm,

Ads: Suite 2304, One Indigo, 20 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing, People’s Republic of China, Zip Code:100016

Tel:+86 (10) 5639 9688 (Week days: 09:00 – 18:00)
Fax:+86 (10) 5639 9699

Shanghai, China

Shanghai Yunzheng Law Firm,

Ads: Suites 1507-08, Tower One, Jing An Kerry Centre, 1515 Nanjing West Road, Jingan District, Shanghai, People’s Republic of China, Zip Code: 200040

Tel:+86 (21) 2226 1200 (Week Days: 09:00 – 18:00)
Fax:+86 (21) 5370 0292